4 listopada 2019

Obciążenia dla przedsiębiorców w roku 2020

Obciążenia dla przedsiębiorców w roku 2020

Rok 2020 niesie ze sobą negatywne zmiany dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z tym, jak zapowiadała organizacja zrzeszająca prywatny biznes w 2017r. (Business Centre Club) – obciążenia dla firm wyniosą około 1 mld zł rocznie przez najbliższe 10 lat. Do obciążeń tych swoją cegiełkę dokładają zmiany demograficzne oraz wzrost wieku emerytalnego. Ale o czym konkretnie mowa…?

ZNIESIENIE LIMITU TRZYDZIESTOKROTNOŚCI SKŁADEK ZUS

Projekt ten, przemycony przez rządzących w projekcie budżetu na rok 2020, ma znacznie obciążyć przedsiębiorców. Dotychczas obowiązywała zasada, iż roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne w konkretnym roku kalendarzowym nie mogła przekroczyć wysokości kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W związku z tym od kwoty nad tym pułapem nie przekazywało się za ubezpieczonego składek. 

Trzydziestokrotność miała zostać zlikwidowana już w 2018r, jednakże obowiązuje jeszcze przez cały rok 2019r. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2019r wynosi 142 950zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4765zł. W roku 2020 przeciętne wynagrodzenie miesięczne przyjęto na poziomie 5227zł. To oznacza coraz większy wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców, jednakże zmiany nie będą tak samo dotkliwe dla wszystkich.

Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Emerytalnego zniesienie limitu trzydziestokrotności składek spowoduje, że pracownik zarabiający 20 tysięcy brutto na miesiąc przez rok straci około 10 tysięcy. Natomiast koszty dla pracodawcy będą znacznie wyższe i wyniosą prawie 23 tys. zł.

Wprowadzone zasady mają na celu zasilić Skarb Państwa w kwocie ok. 5mld złotych, co stanowi połowę na sfinansowanie 13 emerytury.

PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ

10 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za płacę. W roku 2020 ma być ono wyższe od minimalnego w 2019r i wyniesie 2600zł brutto. Natomiast stawka godzinowa 2020 to 17zł brutto – o 1zł więcej, niż planowano i 2,30zł niż w roku 2019.

Do tego nastąpi rozróżnienie w wynagrodzeniach dla długoletnich specjalistów z doświadczeniem i nowych, młodych pracowników. 2 sierpnia Senat przyjął nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowela zakłada wyłączenie dodatku stażowego z podstawowego wymiaru tego wynagrodzenia. Nowe przepisy również wejdą w życie z początkiem 2020r. 

Dotychczas do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wliczano:

  • Odprawy rentowej;
  • Odprawy emerytalnej;
  • Nagrody jubileuszowej;
  • Dodatku za pracę w nadgodzinach.

Zgodnie z nowymi przepisami do tego katalogu dołączy także dodatek stażowy.

Wzrost płacy minimalnej oznacza wzrost kosztów utrzymania pracownika przez pracodawcę i jest znacznym obciążeniem polskich przedsiębiorców.

WZROST SKŁADEK ZUS

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2020 pociąga za sobą wzrost składek ZUS. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 wyniosą:

  • Składka emerytalna – 612zł (wyższa o 54,11zł)
  • Składka rentowa – 250,90zł (wyższa o 22,18zł)
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84zł (wyższa o 6,79zł)
  • Składka wypadkowa – 52,37zł (wyższa o 4,62zł)
  • Składka chorobowa – 76,84zł (wyższa o 6,79zł)

Łączna kwota za wyżej wymienione składki ZUS w roku 2020 wyniosą 1069,14zł, a więc o 94,49zł więcej niż w roku 2019. Jest to wzrost o niemal 10 punktów procentowych.

Nadal nie jest znana wysokość składki zdrowotnej, gdyż jest ona liczona oddzielnie. Jej wysokość będzie znana w styczniu w 2020r. Według obliczeń ZUS może ona wynieść około 375zł.

WZROST CEN PRĄDU

Wzrost cen prądu wynika ze złej polityki energetycznej oraz opieraniu polskiej gospodarki na węglu. Zależność jest prosta – większy koszt surowca pociąga za sobą wzrost kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W ciągu półtora roku wzrosły one aż czterokrotnie, dając w rezultacie 60-procentowy wzrost cen energii na rynku hurtowym.

Ogłoszenie Rezerwy Stabilności Rynkowej ograniczyło prawo do emisji dwutlenku węgla, co skończyło się wzrostem cen emisji z około 7,5 euro za tonę na początku 2019r do 30 euro w lipcu bieżącego roku. To spowodowało skok ceny elektrycznej w Polsce z ok 150zł do 250zł za megawatogodzinę. 

W roku 2019 przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystać z chwilowego zatrzymania cen prądu na odpowiednim pułapie poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. W ten sposób sztucznie utrzymali poziom kosztów za prąd; jednakże taka sytuacja ma się utrzymać do końca 2019 roku, a wzrost cen za energię w 2020 jest nieunikniony.

Najbardziej odczują to przedsiębiorcy, u których koszt zużytej energii stanowi około 80% rachunków. Droższe zużycie energii pociąga za sobą wzrost cen wszystkich towarów na rynku ze względu na wyższe koszty transportu, produkcji
i żywności.

Wzrost kosztów dotyczących możliwości emisji dwutlenku węgla wynika z problemów klimatycznych. Dlatego Unia Europejska podnosi ceny za uprawnienia do produkcji CO2, co nie wpływa pozytywnie na przede polską gospodarkę, która opiera się na posiadanym węglu. Przejście na gaz ziemny jest możliwe z punktu technologicznego, lecz wiązałoby się z licznymi problemami społecznymi i geopolitycznymi. Pierwszym problemem byłaby kwestia zatrudnienia pracowników sektora górniczego oraz długotrwały i kosztowny proces budowy nowych elektrowni. Drugą kwestią jest fakt, iż węgiel jest dla nas o wiele bezpieczniejszym źródłem energii niż gaz ziemny, który musiałby być importowany. Poza tym – warunki klimatyczne panujące w naszym kraju nie zawsze sprzyjają efektywnej produkcji elektrycznej.

Co z fotowoltaiką?

Profil konsumpcji energii elektrycznej jest zgodny z czasem naszej aktywności. Im większy udział fotowoltaiki w produkcji energii, tym większa różnica między zapotrzebowaniem na energię z innych źródeł wczesnym popołudniem i wieczorem, gdy słońca nie ma. Ceny hurtowe mogą spaść w środku dnia, ale fotowoltaika nie zlikwiduje wieczornego zapotrzebowania na energię z nieodnawialnych źródeł energii.

Jak widać – rok 2020 niesie wiele dodatkowych obciążeń, z którymi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Świadczenia socjalne obiecane przez obecny rząd będą w dużej mierze finansowane ze środków, które biznesmeni będą zobligowani przekazać ze swojej kieszeni do Skarbu Państwa. Jednakże niezależny od przedsiębiorców wzrost kosztów można zniwelować na innych płaszczyznach – na przykład poprzez skorzystanie z usług wirtualnego biura. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność wynajęcia lokalu, opłacania comiesięcznego czynszu oraz dodatkowego zatrudniania pracownika na rzecz corocznej lub comiesięcznej płatności adekwatnej do wymagań klienta oraz wybranego pakietu mBiuro. W ten sposób można zapewnić sobie fachowy personel oraz profesjonalną obsługę biurową. Szczegóły oraz ofertę kompleksową wirtualnego biura znajdą Państwo tutaj: https://mbiuro.com/