Rejestracja spółek w trybie elektronicznym

Procedurę rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy w trybie S24 umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystanie z elektronicznego systemu KRS jest możliwe zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców. Warunkiem koniecznym jest fakt, iż każdy ze wspólników podpisujących wniosek musi posiadać aktywne konto oraz posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym.

Umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem dostępnego w systemie wzorca umowy. Wzorzec określony jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Wspólnicy mogą jedynie uzupełnić brakującą treść umowy czy też wybierać warianty wybranych jej postanowień.

W trybie S24 wnioskodawcy nie muszą pamiętać o doborze właściwych formularzy oraz załączników. Te generowane są automatycznie przez system w trakcie korzystania z niego. Poszczególne dane do umowy spółki czy samego wniosku o wpis wypełniane są w oknach systemu. Złożenie wniosku o wpis do KRS S24 poprzedzone jest dokonaniem opłat. Te, w porównaniu do tradycyjnej rejestracji, są niższe i wynoszą 350 zł) plus kilkuzłotowa prowizja na rzecz operatora. Procedura zawarcia umowy spółki i złożenia wniosku o wpis do KRS może trwać krócej niż godzinę.

WAŻNE! W przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne.

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Procedura, krok po kroku:

  1. Wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl);
  2. Kliknąć w zakładkę „rejestracja spółki z o.o. w 24h”. Po kliknięciu zostajemy przekierowani na stronę, na której zakładać będziemy konto.
  3. Założyć konto w systemie teleinformatycznym;
  4. Wypełnić dane spółki, o które prosi system teleinformatyczny;
  5. System generuje wszelkie dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, wnioski KRS;
  6. Podpisać dokumenty dzięki e-podpisowi (login i hasło);
  7. Wnieść opłatę sądową o wpis do KRS.

Z art. 20a ust. 2 ustawy o KRS wynika, że wniosek o wpis spółki utworzonej w systemie S24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia. Przepis ten dotyczy obecnie ogólnie spółek zakładanych w trybie S24, a zatem zarówno spółki z o.o., jak i jawnej oraz komandytowej. Jest to wyjątek od zasady rozpoznawania przez sąd wniosku o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.