Zakup spółki z o.o. z VAT z VAT UE

Rejestracja nowych spółek jest to czasochłonny proces, wymagający dopełnienia wielu formalności, znajomości przepisów prawa oraz dopilnowania wszelkich terminów. Nasza firma oferuje rozwiązanie, które pozwoli rozpocząć swoją działalność natychmiast. W swojej ofercie posiadamy gotowe do w sprzedaży czyste spółki w Polsce. Zapewniamy więc prosty i szybki sposób na start w biznesie.

Posiadamy spółki zarejestrowane we wszystkich największych miastach Polski:

 • Warszawa
 • Poznań
 • Wrocław
 • Kraków
 • Katowice
 • Gdańsk
 • Gdynia

Nasze gotowe spółki:

 • posiadają KRS, NIP, Regon oraz opcjonalnie (do wyboru) zgłoszenie do VAT / VAT UE
 • mają czystą historię księgową oraz handlową
 • nie prowadziły nigdy działalności gospodarczej oraz nie zatrudniały pracowników
 • kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł

W swojej ofercie posiadamy zarówno spółki, które są nie są zarejestrowane do VAT oraz takie, które taką rejestrację posiadają. Podatek VAT czyli podatek od towarów i usług. Jest on głównym źródłem dochodów budżetu państwa. Podatnik samodzielnie oblicza podatek oraz wpłaca do właściwego urzędu skarbowego. Podatek VAT według zasady jest różnicą pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).

Według polskiego prawa, podatnik ma wybór czy chce zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy skorzystać ze zwolnienia. Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia można skorzystać tylko w ściśle określonych przez polskie prawo przypadkach. Przy wyborze należy kierować się: rodzajem odbiorców usług, wysokością stawki podatku VAT, charakterem sprzedaży oraz czy w najbliższym czasie są planowane inwestycje.

Przedsiębiorcy osiągający wysokie obroty lub tacy, którzy swoje usługi świadczą na rzecz innych podatników VAT, powinni od początku być czynnymi podatnikami tego podatku. Głównie ze względu na korzyści wynikające z odliczeń od wystawionych faktur zakupowych. Należy pamiętać, że przedsiębiorca, którego obroty którego obroty w poprzednim oraz bieżącym roku przekroczyły limit ustawowy (aktualny limit w 2017 roku to 200 000 zł) nie może skorzystać ze zwolnienia podatku VAT.