Oferta kompleksowa

1. PAKIET ADRES:

- adres do rejestracji firmy

- obsługa korespondencji przychodzącej

- powiadamianie e-mail o nowym zdarzeniu w panelu. (powiadamianie SMS (koszt jednego SMS – 18 gr)

- dostęp do panelu internetowego

Cena pakietu:

- 799 zł netto płatność na rok z góry przy umowie na 12 miesięcy (opłata pobierana z góry na 12 miesięcy).

- 149 zł netto - abonament miesięczny - przy umowie na czas nieokreślony (miesięczny okres wypowiedzenia) przy podpisaniu umowy miesięcznej jednorazowo pobierana jest kaucja zwrotna wysokości miesięcznego abonamentu.

PROMOCJA DLA SZEFA - 629zł Koszt pakietu w abonamencie rocznym

PROMOCJA DLA SZEFA - 129zł Koszt pakietu w abonamencie miesięcznym

2. PAKIET ADRES + SKANY KORESPONDENCJI

- adres do rejestracji firmy

- obsługa korespondencji przychodzącej

- powiadamianie e-mail o nowym zdarzeniu w panelu. (powiadamianie SMS (koszt jednego SMS – 18 gr)

- skanowanie korespondencji i umieszczanie skanów w formacie pdf. w panelu klienta

- dostęp do panelu internetowego

-999zł netto płatność na rok z góry przy umowie na 12 miesięcy (opłata pobierana z góry na 12 miesięcy).

- 199 zł netto - abonament miesięczny - przy umowie na czas nieokreślony (miesięczny okres wypowiedzenia) przy podpisaniu umowy miesięcznej jednorazowo pobierana jest kaucja zwrotna wysokości miesięcznego abonamentu.

PROMOCJA DLA SZEFA - 929 zł Koszt pakietu w abonamencie rocznym

3. PAKIET STANDARD

- adres do rejestracji firmy

- obsługa korespondencji przychodzącej

- obsługa telefoniczną na dedykowanym numerze

- skanowanie korespondencji i umieszczanie skanów w formacie pdf. w panelu klienta

- powiadamianie e-mail o nowym zdarzeniu w panelu. (powiadamianie SMS (koszt jednego SMS – 18 gr)

- dostęp do panelu internetowego

 

Cena pakietu:

- 1199 zł netto płatność na rok z góry przy umowie na 12 miesięcy

- 249zł netto abonament miesięczny - przy umowie na czas nieokreślony (miesięczny okres wypowiedzenia) przy podpisaniu umowy miesięcznej jednorazowo pobierana jest kaucja zwrotna wysokości miesięcznego abonamentu.

4. PAKIET SKRYTKA POCZTOWA

-adres do korespondencji

-obsługa korespondencji przychodzącej : powiadomienia e-mail, dodatkowo płatne powiadomienia sms ( koszt jednego 0,18 groszy)

Cena Pakietu:

-49 zł netto miesięcznie (dodatkowo przy abonamencie miesięcznym pobieramy kaucje w wysokości jednomiesięcznego abonamentu brutto przy podpisaniu umowy)

-288 zł netto za rok warunkiem tak niskiej ceny za abonament jest podpisanie umowy na 12miesięcy i opłacenie abonamentu z góry.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat w postaci kaucji; po okresie 12 miesięcy jest możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

CENNIK MKSIĘGOWOŚĆ:

Pakiet

Liczba Wpisów

KPiR / płatność roczna

KPiR / płatność miesięczna

Pełna księgowość / płatność roczna*

Pełna księgowość/ płatność miesięczna

mFirma 5

5

-

-

-

249 zł

mFirma 10

10

89 zł

119 zł

249 zł

399 zł

mFirma 30

30

119 zł

139 zł

-

499 zł

mFirma 60

60

149 zł

179 zł

-

699 zł

mFirma 90

90

199 zł

279 zł

-

899 zł

mFirma 120

120

-

379 zł

-

1,099 zł

mFirma 150

150

-

479 zł

-

1,299 zł

mFirma 200

200

-

579 zł

-

1,599 zł

mFirma uśpiona

Oferta Specjalna!

-

-

83.25 zł

-

Cena wpisu poza pakietem

9zł

9 zł

Cena wpisu poza pakietem

mFirma 5

-

30 zł

Kadry / płace

39zł/ osoba

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej

29zł/ osoba

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.

Informacje dodatkowe:

10% rabatu dla firm, w których brak rozliczenia VAT.

10% rabatu dla działalności gospodarczych wpólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość

10% rabatu dla firm będących na ryczałcie.

"mFirma uśpiona" to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., Oxpublica sp. k., Textter sp. z o.o., towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych VAT7 lub VAT7K, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 199 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu

Waga wpisu

Faktury w PLN

1,00

Faktury w walucie innej niż PLN

2,50

Listy płac

1 + (0,25 x każdy pracownik)

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN

1,50/strona A4

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w walucie innej niż PLN

3,00/strona A4

Rozliczenia delegacji w walucie innej niż PLN

2,50/pozycja

Rozliczenia delegacji w PLN

1,00/pozycja

Pozostałe dokumenty w PLN

1,00

Pozostałe dokumenty w walucie innej niż PLN

2,00

USŁUGI DODATKOWE

Pełnomocnictwo

17 zł

Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej

39 zł

Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie,
jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące

15 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

25 zł

Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca

5 zł za wpis

Sporządzenie delegacji na terenie RP

15 zł

Sporządzenie delegacji zagranicznej

49 zł

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następwstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

49 zł

Sporządzenie zeznania rocznego

od 49 zł

Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1)

9 zł

Sporządzenie sprawozdania do celów GUS

Od 199 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

100% średniego miesięcznego wynagrodzenia

Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy)

100% kwoty miesięcznego abonamentu

Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty

5 zł

Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego - 1 segregator do 150 kartek

5 zł / miesiąc

Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów - płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta

500 zł

Rejestracja działalności gospodarczej

0zł

Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy.

400 zł

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

49 zł

Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy

100% opłaty cennikowej

OPŁATY WIDNYKACYJNE

Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o.

10 zł

Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o.

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego

15 zł

Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

30 zł

* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT