Zgłoszenie do VATu

Każdy przyszły przedsiębiorca powinien zapoznać się z pojęciem podatku od towarów i usług. Ustawodawcy przewidzieli wyjątek, kiedy to przedsiębiorca nie ma nałożonego na siebie obowiązku rejestracji do VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, konieczność ta nie występuje w przypadku podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym sumy 200 000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku, limit ten uwzględnia się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

W powyższym przypadku usługodawcy z góry są traktowani jako podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na wysokość obrotów i tym samym nie mają obowiązku składania do urzędu skarbowego formularza VAT-R.

Ustawodawcy przewidzieli grupę działalności, których wykonywanie dyskwalifikuje możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT z tytułu niskich obrotów. Dotyczy to m.in:

  • dostaw terenów budowlanych,
  • dostaw nowych środków transportu,
  • świadczenia usług prawniczych,
  • podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju

Kiedy dokonać rejestracji do VAT?

Płatnicy są zobowiązani złożyć zgłoszenie rejestracyjne:

  • przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy podatnik rozpoczynający działalność rezygnuje ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów;
  • przed dniem dokonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usług innych niż zwolnione od podatku - w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej dostawy lub świadczenia usług;
  • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia - w przypadku utraty prawa do zwolnienia;
  • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia - w przypadku rezygnacji ze zwolnienia.

W formularzu VAT-R wskazuje się m.in. okresowość rozliczeń z tytułu VAT (miesięczne) oraz fakt, czy podatnik będzie korzystał z metody kasowej rozliczeń.

Potwierdzenie rejestracji do VAT

Za wydanie potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego (formularz VAT-5), Naczelnik Urzędu Skarbowego nakłada na przedsiębiorcę opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Podatnicy od 2015 roku nie mają jednak obowiązku posiadania powyższego potwierdzenia i tym samym nie ma konieczności dokonywania opłaty skarbowej. O ile pierwsze złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R może powodować konieczność uiszczenia opłaty skarbowej, o tyle aktualizacja tego zgłoszenia nie wiąże się już z żadnymi opłatami.