Zmiany w KRS

Od wielu lat pomagamy klientom aby zakładanie ich nowych działalności przebiegało sprawnie oraz bezproblemowo. Dokładamy wszelkich starań aby przygotowywanie dokumentów oraz składanie ich w odpowiednich placówkach nie było mozolnym oraz ciągnącym się procesem. Pomagamy we wszelkich zawiłych problemach, tak aby nasz Klient mógł skupić się tylko na najważniejszych sprawach jakie wiążą się z wejściem przedsiębiorstwa na rynek.

Posiadamy bardzo szeroki wachlarz usług, dzięki któremu jesteśmy z stanie pomóc każdemu zainteresowanemu Klientowi. W zakresie wyżej wspomnianych usług posiadamy między innymi pomoc w zgłaszaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełniając formularze nie trudno o pomyłkę, która zazwyczaj rzutuje wezwaniem do Sądu w celu uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz przesunięciem terminu dokonania zmian.

Zawsze należy pamiętać, iż w momencie gdy pojawiają się zmiany w działalności przychodzi konieczność zgłoszenia tego do odpowiedniego Sądu.

Wszelkie wnioski powinny zostać wysłane do Wydziału Gospodarczego KRS Sądu w mieście, w którym jest zarejestrowana dana spółka. W przypadku Działalności Gospodarczej wnioski również należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy. W zależności od wymaganych zmian wypełniane są różne formularze. W ciągu naszej wieloletniej pracy dokonaliśmy bardzo wiele zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co dało nam ogromne doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie.

W zakresie zmian rejestracyjnych oferujemy:

  • sporządzanie wniosków o zmianę danych
  • sporządzanie dokumentów (uchwał, umów) będących podstawą zmian
  • zmiany adresu lub nazwy firmy
  • zmiany wspólników
  • zmiany kapitału zakładowego
  • zmiany zarządu i sposobu reprezentacji
  • zmiany / aktualizacje przedmiotu działalność PKD
  • monitorowanie statusu wniosku

Przeprowadzamy kompleksowe usługi od momentu, w którym odpowiednio dobieramy wnioski w zależności od ilości oraz rodzaju zmian, monitorujemy ich status, aż do czasu gdy zmiany pojawią się w Rejestrze KRS. Zajmujemy się również wszystkimi formalnościami, które bywają bardzo uciążliwe. Po przygotowaniu przez nas dokumentów oraz ich sprawdzeniu ze strony klienta konieczny jest jedynie podpis.

Wszelkie wnioski o zmianę danych są rozpatrywane przez Sąd rejestrowy w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Taki zapis możemy również znaleźć w art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który mówi: Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Dostęp do danych ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest jawny, co oznacza iż aktualne informacje o podmiocie zarejestrowanym w KRS można sprawdzić internetowo na stronie Ministrstwa Sprawiedliwości(w zakładce : Krajowy Rejestr Sądowy->Wyszukaj Podmiot).