Wezwania do zapłaty

Windykacja w szerokim znaczeniu, oznacza dochodzenie wszelkich należności. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje windykacji, które stosuje również nasze biuro.

Jakie rodzaje windykacji wyróżniamy?

  • Windykacja polubowna, która polega na stałym monitorowania osoby, która nie uiściła należności i znalezienie kompromisu. Działanie to umożliwia spłatę długo w całości bez angażowania innych organów,
  • Windykacja sądowa, która stosowana jest w przypadku braku kontaktu i chęci współpracy ze strony dłużnika. W tej sytuacji „windykator” uzyskuje wyrok sądowy lub nakaz sądowy. Decyzje te są podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Ważnym elementem windykacji polubownej jest wezwanie do zapłaty. Jest to narzędzie, które ma na celu nakłonienie dłużnika do uregulowania zaległości wobec wierzyciela. Gdy poprzez samodzielne, polubowne działania windykacyjne i próby kontaktu, np. przypomnienia, telefony, e-maile nie jesteś w stanie odzyskać należnych środków warto rozważyć skorzystanie z usług specjalistów. Fachowcy w Twoim imieniu za pomocą prawnie uregulowanych narzędzi nakłonią dłużnika do uregulowania zaległości wynikających np. z zapisów zawartej umowy, czy z nieopłaconej faktury VAT.

Zanim postanowisz dochodzić należności na drodze sądowej, co zazwyczaj związane jest z dodatkowym czasem i kosztami, pozwól doświadczonym osobom na przedstawienie nierzetelnemu klientowi, jakie mogą być sankcje i konsekwencje dalszej zwłoki w płatności.

Wezwanie powinno być rzetelnie przygotowane, zgodnie z formalnymi wymogami i formułą - wówczas ma szanse na skuteczne zakończenie sprawy. Wezwanie do zapłaty, przygotowane przez kancelarię, z wykorzystaniem kancelaryjnej papeterii i podpisem prawnika będzie jasnym komunikatem dla dłużnika, że dalsza zwłoka będzie skutkowała podjęciem kroków prawnych przez reprezentujący Cię doświadczony podmiot, a dalsza zwłoka może zostać zakończona na drodze sądowej.