Zakup Spółki Sp. z o.o. bez podatku VAT

Zakładanie oraz rejestracja nowych spółek jest procesem czasochłonnym, który wymaga dopełnienia szeregu formalności, znajomości przepisów prawnych oraz doskonałej koordynacji. W naszej ofercie posiadamy możliwość zakupu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza firma oferuje gotowe, czyste spółki w Polsce i pomaga w ten sposób naszym Klientom na szybki start w rzeczywistości biznesowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest gotowa do natychmiastowej działalności. Gotowa firma może mieć swój adres siedziby we wszystkich głównych miastach w Polsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Łódź, a w niedługim czasie także Rzeszów.

Spółki, które oferujemy posiadają wpis do KRS, numer NIP i REGON, kapitał zakładowy w sp. z o.o. w wysokości 5.000 zł oraz opcjonalnie rejestrację do VAT/VAT-EU. Gotowe spółki nie posiadają żadnej historii, są czystymi podmiotami gospodarczymi, przygotowanymi do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Każda gotowa spółka jest wolna od zobowiązań, więc daje to pewność braku istnienia ewentualnej negatywnej historii gospodarczej danej spółki. Wszystkie te podmioty działają na prawidłowo sporządzonej oraz podpisanej notarialnie umowy spółki.

Podsumowując nasze gotowe spółki:

  • posiadają KRS, NIP, Regon oraz opcjonalnie (do wyboru) zgłoszenie do VAT
  • mają czystą historię księgową oraz handlową
  • nie prowadziły nigdy działalności gospodarczej oraz nie zatrudniały pracowników

NOWOŚCIĄ w naszej ofercie są spółki sp. z o.o., które NIE są zarejestrowane do VAT.

Według polskiego prawa, podatnik ma wybór czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy skorzystać ze zwolnienia, które działa tylko w niektórych przypadkach. Przy zakupie gotowej spółki warto zastanowić się, czy czynności, które będą wykonywane są automatycznie zwolnione przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT czy też są opodatkowane. Te, które są zwolnione, zostały wskazane w art. 43 ustawy o VAT. Należą do nich przykładowo: usługi opieki medycznej, zawód psychologa czy usługi transportu sanitarnego – w takim wypadku zostaje narzucony status podatnika bezwzględnie zwolnionego z podatku VAT. Niektórzy z przedsiębiorców muszą jednak być czynnymi podatnikami VAT. Dotyczy to podatników, którzy zajmują się na przykład: dokonywaniem dostaw, świadczeniem usług prawniczych, w zakresie doradztwa ( z wyjątkiem doradztwa rolniczego), jubilerskich.

W przypadku, gdy zakres usług czy sprzedaż nie jest określona jako jedno z powyższych, podatnik musi dokonać wyboru czy zostać czynnym podatnikiem VAT czy wybrać zwolnienie. Należy wziąć pod uwagę: rodzaj odbiorców usług, wysokości stawki podatku VAT, charakter sprzedaży oraz czy w najbliższym czasie są planowane inwestycje. Przedsiębiorcy, którzy osiągają wysokie obroty lub świadczą usługi na rzecz innych podatników VAT, powinni od początku być czynnymi podatnikami tego podatku, ze względu na korzyści w postaci odliczeń od wystawionych faktur zakupowych. Natomiast przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność lub taki, którego obroty w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyły limitu ustawowego (aktualny limit w 2017 roku to 200 000 zł) może skorzystać ze zwolnienia podatku VAT. Wybór tej formy jest korzystniejszy, gdy odbiorcami są podmioty także zwolnione z tego podatku, np. w handlu detalicznym.