Rejestracja spółki krok po kroku

Rejestracja spółki i rozpoczęcie działalności to krok na który decyduje się coraz więcej osób. Trudno się temu dziwić widząc cały szereg zalet z bycia przedsiębiorcą – swoim własnym szefem. Do tego możliwość uzyskania różnego rodzaju dofinansowań i dotacji oraz szereg rozwiązań outsourcingu ułatwiający przedsiębiorcom funkcjonowanie – to wszystko zdecydowanie przemawia ZA. Jak jednak właściwie wygląda rejestracja spółki i co należy zrobić zanim to nastąpi?

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji należy przemyśleć jaka forma będzie najodpowiedniejsza. Ważnym jest, aby zastanowić się nad tym kto będzie się zajmować formalnościami, z kim zakładana jest spółka, jaki będzie miała budżet, jaka będzie działalność spółki, ile czasu ma ona istnieć, czego od niej oczekujesz. W Polsce istnieją formy spółek regulowane przez kodeks spółek handlowych spółki osobowe:

 • Jawna,
 • Partnerska,
 • Komandytowa,

Spółki handlowe:

 • Z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Akcyjna,

oraz spółka cywilna, która regulowana jest kodeksem cywilnym.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, to relatywnie prosta forma prowadzenia działalności. Może być założona przez osoby fizyczne i funkcjonujące podmioty gospodarcze. Następuje to poprzez zawarcie umowy między wspólnikami. Muszą oni również zarejestrować działalność gospodarczą – każdy wspólnik z osobna. Co wyróżnia tę spółkę – nie posiada majątku, lecz tzw. współwłasność łączną.

Spółka jawna podobnie jak spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Każdy wspólnik wnosi własny kapitał. Ta spółka jest jednak regulowana przez kodeks spółek handlowych. W nazwie spółki musi znajdować się nazwisko minimum jednego ze wspólników. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Spółka partnerska tyczy się jedynie wolnych zawodów. Jest zakładana jedynie przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Jest regulowana przez ksh. Nazwa spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika z dopiskiem ,,i partner”.

Spółka komandytowa jest korzystną formą, jeżeli wspólnicy chcą dowolnie regulować odpowiedzialność za jej zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają jedynie do kwoty, która jest ustalona zawarta w umowie spółki. To, co można zaliczyć do wad, to przymus prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności. Stosunkowo niski kapitał zakładowy, brak odpowiedzialności za majątek i łatwość w założeniu spółki sprawia, że jest coraz chętniej wybierana przez przedsiębiorców. Umowa jest sporządzana w formie aktu notarialnego. Spółkę należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wnieść kapitał zakładowy w wysokości min 5000zł. umowa między wspólnikami, która musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Sp. z o.o. jest osobą prawną, w związku z czym istnieje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. W tej spółce prezesa powołuje i odwołuje zarząd.

Spółka akcyjna to zdecydowanie najbardziej złożona forma spółki handlowej. Po części jest podobna do sp. z o.o., jednak zasadniczą różnicę stanowi wysokość kapitału zakładowego – w spółce akcyjnej wynosi on 100 000 zł. Podobnie jak w sp. z o.o. umowa spółki sporządzana jest w formie aktu notarialnego, s.a. jest osobą prawną – ma więc obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Spółkę reprezentuje zarząd. To, co jest najistotniejsze – spółka akcyjna jako jedyna ze spółek może pozyskiwać kapitał na giełdzie papierów wartościowych oraz za pomocą obligacji. Akcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Jest to forma polecana zdecydowanie dużym firmom, korporacjom i osobom doświadczonym, ponieważ wymaga korzystania z usług prawników, księgowych.

Na tym etapie odpowiednim rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z fachowcami, którzy z pewnością odpowiedzą na wszystkie pytania, rozwieją wątpliwości doradzą jaka forma spółki będzie dla ciebie najodpowiedniejsza.

Radca prawny w z pewnością wytłumaczy ci wszystkie niezrozumiałe zapisy w umowie spółki i pomoże uniknąć błędów, o które nietrudno.

Umowa spółki

Kiedy już zdecydujemy się na formę spółki, musimy sporządzić jej umowę. Zależnie od wybranego rodzaju, spółka musi zawierać informacje takie jak:

 1. Firmę spółki,
 2. Siedzibę,
 3. Nazwę i odpowiednie człony, tj. nazwisko jednego ze wspólników, dopisek ,,i partnerzy”,
 4. Przedmiot działalności spółki - zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)Wysokość kapitału zakładowego bądź majątku wniesionego przez wspólników oraz zasady wnoszenia,
 5. Wielkość udziałów/akcji przypadająca na jednego wspólnika,
 6. Zasady zbywania udziałów,
 7. Czas trwania spółki, jeżeli jest określony.
 8. Sposób reprezentacji spółki,
 9. Imię i nazwisko prezesa,
 10. Sposób umarzania udziałów,
 11. Określenie organów spółki,
 12. Możliwość podniesienia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

Mając już wszystkie potrzebne informacje możesz umówić się na spotkanie z notariuszem, jeżeli spółka będzie zakładana drogą tradycyjną. W przypadku spółek: z o.o., jawnej i komandytowej możesz skorzystać z S24. Jest to wygodniejszy i szybszy sposób zakładania spółki. Dzięki rejestracji za pomocą S24 możesz później dokonywać wszelkich zmian również za pomocą tego portalu oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki. Aktualnie portal S24 pozwala na zmianę siedziby przedsiębiorstwa i adresu, przedmiotu działalności (kodów PKD), składu zarządu i rady nadzorczej.