Pośrednictwo w sprzedaży spółek

Wiemy, że w przypadku każdego przedsiębiorcy powiedzenie „czas to pieniądz „ nabiera nowego, dużo większego znaczenia. Wychodząc naprzeciw naszym Klientom stworzyliśmy usługę polegającą na pośredniczeniu w transakcjach pomiędzy kontrahentami naszych Klientów.

Na czym polega usługa pośredniczenia ?

Nasz Klient jest udziałowcem spółki z o.o. Zamierza nabyć udziały od innego udziałowca. Na tym etapie naszemu Klientowi przychodzą na myśl różne pytania. Czy umowa może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej? Od kiedy będę mógł korzystać np. z większej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników?

W tej sytuacji nasza Kancelaria pomaga Klientowi w rozwianiu wszelkich pytań i wątpliwości pojawiających się w związku z nadchodzącą transakcją. Nasz specjalista wyjaśnia, że umowa sprzedaży udziałów musi być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i tym samym prezentuje kilka wzorów umów sprzedaży, które mogą posłużyć jako finalna zawierana umowa.

Nasz opiekun prawny przy przygotowywaniu umowy dla Klienta uwzględnienia okoliczności prawne i faktyczne zaistniałych w danym przypadku, tak, aby była ona adekwatna do potrzeb osób ją zawierających.

Przed podjęciem czynności nasz prawnik dokonuje dogłębnej analizy czy umowa spółki, w której nastąpi zbycie udziałów, nie wprowadza ograniczeń w zbywaniu udziałów, w szczególności obowiązku uzyskania zgody spółki . Jeżeli umowa spółki zawiera taki wymóg, musi być on spełniony, aby sprzedaż udziałów była skuteczna, dlatego nasza Kancelaria przygotowuje odpowiednie dokumenty umożliwiające Klientowi skuteczną finalizację.

Wymóg zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oznacza, że konieczna jest wizyta u notariusza, który musi poświadczyć własnoręczność podpisów. Rezerwacją dogodnego dla dwóch stron terminu zajmuje się nasza firma.

Uchybienie wymogowi co do formy spowoduje nieważność umowy. Za poświadczenie podpisów składanych pod umową sprzedaży udziałów maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł. W praktyce może się zdarzyć, że notariusz pobierze ogólną stawkę za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie, np. 20 zł plus VAT.

Nowy nabywca udziałów po dokonaniu czynności, będzie mógł korzystać z większych uprawnień wspólnika, m.in. z oddania głosów przysługujących mu podczas zgromadzenia wspólników. Spółka po skutecznym jej zawiadomieniu ma obowiązek uaktualnić księgę udziałów i listę wspólników oraz zgłosić zmiany do KRS, czym również zajmują się nasi specjaliści.

Warto pamiętać, że nabywca zobowiązany jest rozliczyć się z PCC. Podatek należy zapłacić w wysokości 1% od wartości rynkowej udziałów. Na rozliczenie się z PCC podatnik ma 14 dni od chwili dokonania czynności cywilnoprawnej.