12 czerwca 2019

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przedsiębiorstwo w szerokim tego słowa znaczeniu to nie tylko jego zarządcy, ale i konsumenci, którzy swoimi decyzjami i zachowaniami mają duży wpływ na prestiż firmy. Idąc tym tropem, podstawową zasadą zaskarbiającą przedsiębiorcom klientów jest uczciwość w biznesie. W dobie prężnie rozwijającej się konkurencji i rynku ekonomicznego, nietrudno trafić na instytucje, które kompletnie odrzucają zasadę gry fair play. Jak rozpoznać przejaw nieuczciwej konkurencji w firmie? Jak reagować?

 

Definicja pojęcia

Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 1993 roku, prawo ma obowiązek chronić przedsiębiorców i ich konsumentów przed wszelkimi działaniami sprzecznymi z obowiązującymi regułami działalności biznesowej.

W pojęciu ogólnym, nieuczciwa konkurencja to postępowanie, które wykorzystuje, ujawnia lub pozyskuje w nielegalny sposób informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Do połowy 2018 roku tego typu działania nie były w żaden sposób sankcjonowane.

 

W ustawie tej do czynów tzw. nieuczciwej konkurencji zalicza się między innymi:

 • zakazaną reklamę;
 • mylące oznakowanie przedsiębiorstwa;
 • fałszerstwo oznaczeń geograficznych, produktów, bądź usług;
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • przekupstwo;
 • utrudnienie w dostępności do rynku na różnych poziomach;
 • prowadzenie działalności w systemie konsorcyjnym;
 • prowadzenie tzw. sprzedaży lawinowej i inne.

 

Zakres zmian

5 lipca 2018 roku przedstawiono nową ustawę dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji, która faktycznie weszła w życie z dniem 4 września 2018 roku. Co zmieniła?

 • przede wszystkim wprowadzona została nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która objęła informacje technologiczne, techniczne, organizacyjne lub inne o wartości gospodarczej dotyczącej przedsiębiorstwa, które nie są dostępnie powszechne i stanowią aspekty wewnętrzne firmy;
 • w ustawie jasno określone zostały także okoliczności, w których ujawnienie poufnych informacji może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji;
 • ponadto zniesiono 3-letni limit przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa po zakończeniu stosunku pracowniczego.

Nowelizacja ustawy ma przede wszystkim na celu podniesienie poziomu ochrony indywidualności przedsiębiorstwa, a przede wszystkim wzmocnienie tajemnicy wewnętrznej gospodarki.

 

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

O tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w skrócie UZNK). Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, przedsiębiorca musi dochować należytej i wszelkiej staranności w momencie podejmowania wszelkich działań dotyczących poufności informacji swojej firmy.

Czym nowa definicja różni się od pierwotnej? Stosunkowo niewielką zmianą w sformułowaniu, tzn.: początkowo zarządca zobowiązany był do wykonania niezbędnych, a nie należytych działań ochronnych. Z pozoru mało istotna modyfikacja może okazać się znacząca na tle orzecznictwa sądowego, zatem zachęcamy, żeby nie bagatelizować nowej reformy.

 

Sankcje

Zmiany w ustawie wprowadziły katalog sankcji cywilnoprawnych za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd może zobowiązać przewinionego za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa do podania do wiadomości publicznej wyroku, bądź pociągnąć go do karnej odpowiedzialności finansowej na rzecz poszkodowanego.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji to temat, który warto, a wręcz powinno się poruszać często i do znudzenia. My poświęciliśmy temu zagadnieniu uwagę jeszcze przed nowelizacją, skupiając się na poszczególnych aspektach szeroko rozumianej nieuczciwości, sprawdź:

 

Dopiero zaczynasz ze swoim przedsiębiorstwem i potrzebujesz pomocy w jego prężnym działaniu? Zajrzyj na stronę naszego biura wirtualnego – znajdziesz tam ofertę księgowości, usługi prawne i obsługę szeroko pojętego sekretariatu.