7 sierpnia 2018

Funkcjonowanie i prowadzenie spółki cichej

Funkcjonowanie i prowadzenie spółki cichej

Spółka cicha jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które chcą zainwestować swój kapitał, prawa majątkowe bądź nieruchomości, jednocześnie zachowując swoją anonimowość i nie angażując się w bardziej złożone formy działalności.

Definicja

Spółka cicha jest tzw. umową nienazwaną, czyli nie posiada żadnej szczególnej regulacji prawnej (umowy nazwane reguluje Kodeks Cywilny). Jej powstanie kreowane jest przez strony umowy w sposób dowolny i najbardziej im odpowiadający. Treść nie może być sprzeczna z prawem, a jej cel, zapisy i efekty muszą przestrzegać przepisów prawa. Funkcjonuje dzięki zasadzie o swobodnym zawieraniu umów, zawartej w Art. 353 w Kodeksie Cywilnym.

Kto może stworzyć cichą spółkę?

Cichą spółkę tworzą dwaj wspólnicy:

1) wspólnik jawny –  osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i ujawnioną w rejestrze (może być to zarówno jednoosobowy przedsiębiorca bądź spółka handlowa);

2) wspólnik cichy – może być zarówno osobą fizyczną jak i prawną.

Jak funkcjonuje cicha spółka?

Funkcjonowanie spółki cichej jest bardzo proste. Polega na dołączeniu do osoby prowadzącej np. działalność gospodarczą cichego wspólnika, który wnosi wkład. Wniesiony kapitał lub środki niepieniężne od tej chwili stają się własnością przedsiębiorstwa, zaś wspólnik jawny w dalszym ciągu prowadzi działalność we własnym imieniu i we własnym zakresie. Wspólnik cichy nie jest ujawniany w żadnym rejestrze jako wspólnik, ponadto nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa, jednocześnie zachowując pełną anonimowość oraz prawo do udziału w zyskach. Wspólników łączy jedynie umowa spółki cichej, z której wynikają określone obowiązki i prawa.

Opodatkowanie cichej spółki

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w spółce cichej może się różnić dla obu wspólników. Jeżeli wspólnik cichy jest osobą fizyczną, to przychody które otrzyma w wyniku tej umowy, nie będą przychodami pochodzącymi z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji to przedsiębiorca musi odliczyć 19%-wy podatek do Urzędu Skarbowego od kwoty, którą zarobił cichy wspólnik. W wyniku takiego rozliczenia na cichym wspólniku nie ciążą żadne obowiązki skarbowe.

Natomiast jeżeli wspólnik cichy prowadzi działalność gospodarczą, czyli jego wkład do spółki cichej jest związany z prowadzoną działalnością, zyski, które otrzyma zakwalifikowane powinny być do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zalety

Zaletą spółki cichej jest przede wszystkim brak konieczności rejestracji w ewidencji, a z kolei jej stosunek z założenia jest anonimowy. Taka umowa jest korzystna dla przedsiębiorcy, czyli wspólnika jawnego, który zyskuję środki na rozwój firmy nie tracąc przy tym kontroli nad przedsiębiorstwem. Pozwala również na zmniejszenie ryzyka strat, ponieważ wspólnik cichy nie ponosi odpowiedzialności w wypadku porażki.

Wady

Swoboda przy zawieraniu umowy spółki cichej stwarza możliwość omijania przepisów na swoją korzyść. Spowodowane jest to brakiem regulacji prawnych tej umowy.

Kolejnym zagrożeniem jest utarta wszystkich zainwestowanych środków przez cichego wspólnika, w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie przynosi zysków.

Przed zbyt impulsywną decyzją o zainwestowaniu swojego budżetu w spółkę cichą, radzimy dokładnie zapoznać się z jej zaletami i wadami, które z pewnością pomogą nam w podjęciu właściwej decyzji. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami dotyczącymi spółek:

Spółka jawna – cechy

Spółka komandytowo-akcyjna – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Spółka cywilna – kto zarządza majątkiem?