30 stycznia 2019

Jak wnieść aport do spółki z o.o.?

Jak wnieść aport do spółki z o.o.?

Jak wnieść aport do spółki z o.o.?

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek wniesienia odpowiednich środków w celu pokrycia wartości swoich udziałów. Mogą to zrobić poprzez przekazanie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Jeśli nie posiadają wystarczającej ilości gotówki, możliwym rozwiązaniem jest spłacenie swoich udziałów w formie aportu.

 

Co to jest aport?

Aport jest to wkład niepieniężny wnoszony do spółki. Mogą nim być zarówno rzeczy, jak i prawa majątkowe. Określenie aportów należy zawrzeć w umowie spółki z o.o. ,  bądź też w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i powinno zawierać określenie formy i wysokości tych wkładów.

 

Co może stanowić aport w sp. z o.o.?

Wkład niepieniężny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić:

 • prawo własności ruchomości,
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym,
 • zbywalne prawa na dobrach niematerialnych (majątkowe prawo autorskie i majątkowe prawo własności przemysłowej),
 • wierzytelności przysługujące wspólnikowi wobec spółki (oprócz tych powstałych z tytułu usług świadczonych spółce przy jej tworzeniu),
 • wierzytelności wspólnika wobec osób trzecich,
 • akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych,
 • udziały w spółkach z o.o.,
 • udziały w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych,
 • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Wycena aportu

W małych spółkach wyceny aportu  zazwyczaj podejmują się wspólnicy, określając w stosownej umowie wartość dokonywanych rozporządzeń przez podanie rodzaju i liczby wnoszonych aportów oraz określenie wartości nominalnej obejmowanych w zamian udziałów.

Wycena powinna zawierać sumę, jaką można uzyskać za zbycie danego przedmiotu lub prawa w dniu jego wniesienia do majątku spółki. W większych spółkach wycen dokonuje biegły rewident. Takie rozwiązanie również może zostać przyjęte w przypadku mniejszych spółek, aby uniknąć ewentualnych problemów z wyceną. Jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami, przez co zazwyczaj mniejsze firmy nie decydują się na takie rozwiązanie.

 

Kto odpowiada za źle wniesiony aport do spółki?

Stosownie do art. 175 § 2 k.s.h. odpowiedzialność za wniesienie aportu, którego wartość została znacznie zawyżona, ponosi członek zarządu, który wiedząc o takim zawyżeniu  zgłosił spółkę do rejestru. Wspólnik oraz członkowie zarządu, zobowiązani są solidarnie wyrównać w spółce brakującą wartość. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

Odpowiedzialność członka zarządu w sytuacji, w której nie posiadał on wiedzy o znacznym zawyżeniu jest  wyłączona.

Wspólnicy oraz członkowie zarządu powinni pamiętać o tym, jak ważna jest prawidłowo wycena aportu. W przypadku zawyżonego wkładu niepieniężnego mogą ich czekać poważne konsekwencje.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów i zasięgnij fachowej porady z zakresu  usług prawnych dla biznesu.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu?

 2. Śmierć wspólnika w sp. z o.o.