10 stycznia 2019

Śmierć wspólnika w sp. z o.o.

Śmierć wspólnika w sp. z o.o.

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być przygotowane na każdą ewentualność. Warto ustalić, co stanie się z udziałami firmy w razie śmierci wspólnika.

Jak zabezpieczyć udziały?

Na zabezpieczenie udziałów  istnieje kilka sposobów:

  • umowa spółki – może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki;
  • windykacyjny – możliwość spisania u notariusza odpowiedniego testamentu zawierającego zapis windykacyjny.  Zapis ten pozwoli np. na wskazanie osoby, której przypadną udziały po zmarłym wspólniku. Sporządzenie takiego testamentu jest zależne wyłącznie od woli wspólnika;
  • odpowiednie zawiadomienie spółki – warto zawiadomić spółkę o adresie następcy prawnego, na który będą wysyłane pisma dotyczące np. zwołania zgromadzenia wspólników itp.

Jakie konsekwencje ma śmierć wspólnika dla spółki?

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co do zasady – nie wpływa na jej byt prawny. Udziały wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Jeżeli umowa spółki nie wyłącza wstąpienia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, to wstępują oni do spółki z mocy samego prawa spadkowego i wykonują swoje obowiązki w firmie.

W przypadku spadkobierców niewstępujących do spółki, wymaga się rozliczenia z nimi na podstawie warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do firmy.

Jakie są obowiązki spadkobierców?

Po śmierci wspólnika pierwszą czynnością, jaką należy podjąć jest weryfikacja umowy pod kątem ewentualnych ograniczeń bądź nawet całkowitego wyłączenia prawa wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika.

Spadkobierca  powinien:

  • udać się do  notariusza w celu uzyskania tzw. notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jego otrzymanie wymaga jednak zgody wszystkich spadkobierców co do ich udziałów w spadku, a także stawienia się każdego ze spadkobierców u notariusza;

lub

  • uzyskać postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Rozprawa odbywa się dopiero po kilku miesiącach od dnia złożenia wniosku.

W każdej spółce może przytrafić się śmierć wspólnika. Chcąc uniknąć zbędnych problemów, warto zadbać o odpowiednie sporządzenie umowy.

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 

1. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu?
2. Likwidacja spółki  – na co warto zwrócić uwagę?