14 marca 2018

KRS – co warto wiedzieć ?

KRS – co warto wiedzieć ?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to spis podmiotów, którego funkcją jest gromadzenie i udzielanie informacji na ich temat. Jego poprzednikiem był Rejestr Handlowy B , który funkcjonował do 1 stycznia 2004.

Sam KRS istnieje od 1 stycznia 2001. Organami, które są odpowiedzialne za jego prowadzenie są sądy rejonowe, a konkretnie ich Wydziały Gospodarcze (tzw. sądy rejestrowe). W skład KRS wchodzą:

  • przedsiębiorcy
  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • inne organizacje społeczne i zawodowe

Poza KRSem znajdują się rejestry zastawów, dzienników i czasopism, partii politycznych oraz funduszy emerytalnych.

Pojawienie się podmiotu w rejestrze oznacza, że spełnił on określone prawem wymagania, a także uzyskał swój statut. KRS ma nie dopuścić do istnienia nieuczciwych przedsiębiorców oraz istnienia fikcyjnych spółek.

Wszystkie dostępne informacje są jawne i udostępnione dla każdego na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W wyszukiwarce należy podać nazwę podmiotu, KRS,NIP lub REGON oraz zaznaczyć, czy szukamy przedsiębiorcy bądź stowarzyszenia. KRS nie jest przeznaczony do rejestrowania jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych. Tym zajmuje się Centralna Ewidencja I Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W KRS znajdziemy informacje o statusie prawnym firmy, o tym kto i jak reprezentuje firmę, a także o sytuacji finansowej (na przykład o zadłużeniu lub zaległościach podatkowych partnera biznesowego).

Informacje z KRS możemy uzyskać w trzech postaciach:

  • odpisu – są to informacje ze wszystkich działów konkretnego rejestru, wpisane pod danym numerem KRS podmiotu. Odpis może być aktualny (bieżące dane) oraz pełny (wszystkie dane jakie kiedykolwiek wpisano do rejestru, z wyjątkiem tych, których nie można ujawnić).
  • zaświadczenia – zawiera informacje o tym, czy podmiot jest wpisany, nie wpisany bądź wykreślony z rejestru pod określonym numerem.
  • wyciągu – to dane wpisane do rejestru pod danym numerem KRS, z wybranych przez nas działów rejestru.