16 stycznia 2018

Nowa firma – jak pozyskać inwestorów i zwolenników?

Nowa firma – jak pozyskać inwestorów i zwolenników?

Otwierając nową firmę przed przedsiębiorcą stoi wiele zadań, często trudnych i żmudnych do wykonania. Wśród nich jest także pozyskanie inwestorów. By skutecznie rozwijać się na rynku, młode firmy często potrzebują wsparcia, zarówno finansowego jak i merytorycznego. Czy kredyt w banku jestem jedynym wyjściem? Oczywiście, że nie. Co jednak zrobić, aby pozyskać inwestorów i w jaki sposób?

 

Venture Capital  to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji. Venture Capital stanowią część inwestycji Private Equity (www.venture-capital.info.pl).

Venture Capital w Europie

Według European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), Venture Capital to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji.

Inwestycje dokonywane są we wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa lub projektu, często dotyczą także produktów i usług innowacyjnych i unikatowych. Z tego powodu obarczone są wysokim ryzykiem.

W zamian za udziały w przedsiębiorstwie firma inwestująca (fundusz Venture Capital) zapewnia środki finansowe, które umożliwiają przedsiębiorstwu rozwój produktów i/lub usług.

Venture Capital stanowią część inwestycji Private Equity, czyli inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Private Equity

Private equity to  inwestycje kapitałowe stanowiące zewnętrzne źródło finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego. Środki przekazywane spółkom przyjmują formę  finansowania własnego oraz hybrydowego (połączenia finansowania własnego i dłużnego). Poza wkładem finansowym, w ramach private equity spółka może otrzymać od inwestora wsparcie w zakresie zarządzania o różnorodnym charakterze np. doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne.

Przedsiębiorca otrzymuje jedynie jedną szansę, aby przekonać inwestora do swojej firmy. Pierwszym krokiem jest więc szczegółowe przedstawienie informacji i dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstwa. Najważniejszymi dokumentami są teaser inwestycyjny wraz z modelem finansowym i biznes plan.

Zalety Private Equity

 • Szansa uzyskania finansowania na każdym etapie rozwoju firmy
 • Wsparcie długofalowego rozwoju – fundusz private equity, w przeciwieństwie do banku, nie koncentruje się na teraźniejszości.
 • Przedsiębiorca ma realny wpływ na zarządzanie firmą – fundusze poszukują pomiędzy przedsiębiorcami liderów, którzy przy ich wsparciu istotnie zwiększą wartość przedsiębiorstwa.
 • Fundusz private equity dodaje przedsiębiorstwu wiarygodności, może także przyczynić się do poprawy wizerunku firmy;
 • Przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w dziedzinie zarządzania finansami, marketingu, kontaktów biznesowych;
 • Zwiększenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Wady Private Equity

 • Wysoki koszt pozyskania środków kapitałowych;
 • Ograniczenie swobody działania przedsiębiorcy – fundusz private equity jest partnerem, który ogranicza możliwości kierowania przedsiębiorstwem zarówno w zarządzaniu bieżącym, jak i opracowywaniu strategii rozwoju.
 • Wprowadzenie dodatkowych obowiązków – konieczność przygotowywania okresowych raportów, zwoływania regularnych posiedzeń rady nadzorczej itp.
 • Określony czas trwania inwestycji – private equity deklaruje „wyjście z inwestycji” po upływie kilku lat; w przeciwieństwie do spółki giełdowej, wszelkie zmiany właścicielskie mogą wywoływać znaczące perturbacje.

Anioły Biznesu

Aniołami Biznesu  określa się inwestorów, którzy inwestują – najczęściej własne środki finansowe –w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności („seed„) i przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju („startup„). Poza środkami finansowymi wspierają także w sposób merytoryczny dzieląc się własnym doświadczeniem. Często dla Aniołów Biznesu inwestowanie jest drugorzędną aktywnością zawodową lub życiową. Anioły Biznesu inwestują samodzielnie oraz z innymi Aniołami Biznesu.

Swoje inwestycje realizują przeważnie bezpośrednio lub np. poprzez quasi-fundusze (czyli spółki zlokalizowane w kraju-siedziby przedsiębiorstwa lub kraju o uprzywilejowanym traktowaniu inwestorów, czyli tzw. raje podatkowe). Z tego powodu często określa się ich mianem Inwestorów Nieformalnych (www.venture-capital.info.pl).

Inwestycje Aniołów Biznesu stanowią część Venture Capital. Co jeszcze warto wiedzieć?

 • inwestują własne pieniądze;
 • są lub byli przedsiębiorcami w przeciwieństwie do zarządzających Funduszami Venture Capital;
 • Anioły Biznesu inwestują w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności jak i wczesnej fazie rozwoju, ale już raczej nie w fazie ekspansji;
 • Dla Aniołów Biznesu realizowane inwestycje nie stanowią głównej działalności biznesowej, ale najczęściej drugo- lub trzeciorzędną; często, przez bardzo zamożne osoby, inwestycje takie są traktowane pro społecznie lub też jako sposobu samorealizacji;
 • Anioły Biznesu najczęściej inwestują kwoty znacząco niższe niż inni inwestorzy Venture Capital,
 • Dla Aniołów Biznesu położenie przedsiębiorstwa może mieć istotne znaczenie (dla Funduszu Venture Capital jest to o wiele mniej ważne);
 • Anioły Biznesu, po dokonaniu inwestycji, bardzo blisko współpracują z przedsiębiorstwem;

Pozyskanie inwestorów to jedna kwestia. Zupełnie inaczej trzeba starać się o klientów czy kontrahentów.

Kiedy firma już zacznie prężnie działać, musi skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów oraz zatrzymywaniu obecnych. Możliwości by to osiągnąć jest wiele. Podstawą jest wysoka jakość oferowanych produktów bądź usług, współmierna z ceną. Strategia marketingowa jest bardzo ważna, zwłaszcza, kiedy twoja firma jest mało lub w ogóle nie jest znana.

Na pewno pomoże tutaj aktywne promowanie w internecie, i to nie tylko na stronie internetowej, ale także poprzez obecność w social media. Korzyści, jakie z tego płyną, to m.in.:

 • reklama,
 • szybki przekaz informacji,
 • budowanie relacji i zaufania,
 • oszczędność czasu i pieniędzy.