20 lipca 2018

Obowiązki prawne przedsiębiorcy

Obowiązki prawne przedsiębiorcy

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko przyjemności, ale i obowiązki. Tych drugich niestety jest zdecydowanie więcej. Warto znać obowiązki przedsiębiorcy, gdyż każdy z nas. kto posiada nakład finansowy oraz nie boi się ponieść ryzyka finansowego, ma prawo do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Obowiązki przedsiębiorcy

Urząd Skarbowy

Przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzać podatki z tytułu swojego podatku dochodowego, podatku dochodowego pracowników czy podatku VAT.

  • PIT-4 – do 20 dnia każdego miesiąca przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić zaliczkę na poczet podatku dochodowego, pobieraną z wynagrodzenia swoich pracowników. Brak wpłaty, lub wpłata po terminie, będzie oznaczać konsekwencję finansowe, tj. przedsiębiorca musi naliczyć sobie sam odsetki za zwłokę, według obowiązujących stawek odsetek ustawowych oraz razem z kwotą podatku wpłacić na konto US (podatek dotyczy przedsiębiorców zatrudniających w swojej firmie pracowników);
  • PIT-11 – do końca lutego przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego (oraz pracownika) PIT-11, czyli dokument informujący

    o osiągniętych przez pracownika przychodach czy składkach finansowych;

  • Jednolity Plik Kontrolny VAT – czyli dane podatkowe firmy w formie elektronicznej. Podatnik ma obowiązek przesłania takiego informacyjnego pliku do 25 dnia każdego miesiąca, po miesiącu, za który informacja ma być wysłana.

     

ZUS

Jeżeli chcemy zatrudnić pracownika, ZUS będzie jednym z naszych pierwszych kroków. Naszym obowiązkiem jest zgłoszenie nowego pracobiorcy, w terminie 7 dni od podpisania umowy. Ten sam termin obowiązuję nas w momencie, w którym wprowadzamy zmiany w przedsiębiorstwie, rozwiązujemy współpracę lub wygasa nam umowa z pracownikiem.

Powinniśmy także co miesiąc przekazywać dokument poświadczający opłacanie składek ZUS i NFZ swoich pracowników. W przypadku gdy nie robimy tego systematycznie, składamy zestawienie roczne.

Warto pamiętać, że mamy obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe ZUS przez 5 lat od dnia złożenia ich w urzędzie.

 

Główny Urząd Statystyczny

GUS prowadzi szczegółową analizę przedsiębiorczości na terenie Polski, dlatego przedsiębiorcy mają obowiązek składania sprawozdania statystycznego. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Termin składania sprawozdań jest różny i zależy np. od rodzaju lub formy przedsiębiorstwa bądź liczby osób zatrudnionych w firmie.

Za niezłożenie sprawozdania grożą nam konsekwencje finansowe w postaci grzywny w wysokości nawet do 5 000 zł.

 

Kadra

Zatrudniając pracownika, powinniśmy pamiętać nie tylko o zgłoszeniu go do ZUS-u czy opłaceniu składek, ale także o szeregu obowiązków dotyczących jego zatrudnienia.

Pierwszym krokiem będzie skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy, aby ten stwierdził jego zdolność do pracy. W przypadku pracy związanej z gastronomią lub rynkiem spożywczym, pracownik musi przejść badania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Teczka pracownicza – jest zakładana każdemu pracownikowi. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przebiegu pracy, zatrudnienia, umowy o pracę. Warto zadbać o założenie ewidencji obecności. Ułatwi to podsumowanie informacji odnośnie nadgodzin, urlopu, zwolnień lekarskich itp.

Karta płac – indywidualna dla każdego pracownika, uwzględnia wynagrodzenie oraz inne świadczenia przez niego otrzymane. Gdy stanowisko pracy tego wymaga, w karcie znajdują się informacje dotyczące np. przydzielonej odzieży roboczej.

Przedsiębiorca ma obowiązek archiwizować dokumentację dotyczącą zatrudnienia pracownika przez 50 lat. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą nam konsekwencje finansowe w postaci grzywny nawet do 30 000  zł.

Przestrzeganie obowiązków prawnych powinno być codzienną mantrą każdego z przedsiębiorców. Warto pamiętać o wszelkich konsekwencjach wykonywanych czynów, co z pewnością uchroni nas od bolesnego nadszarpnięcia swojego kapitału. Zapraszamy również do zapoznania się z podobnymi artykułami na naszych stronach:

 

Prawa wspólników Sp. z o.o. – jakie są?

PCC – kto i kiedy powinien zapłacić? Jakie są stawki?

PIT i CIT – zmiany od 2018 roku