16 stycznia 2018

Rejestracja spółki – zalety

Rejestracja spółki – zalety

Zdecydowałeś się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wizyty u notariusza, w sądzie, przemierzanie całego miasta powodują jednak u ciebie zniechęcenie? Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest rejestracja spółki w internecie. Spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Od 2012 r. można korzystać z uproszczonego trybu założenia spółki z o.o. określanego w skrócie S24. Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy, jednak bez formy aktu notarialnego. Aby podpisać dokumenty spółki z o.o. trzeba jednak posługiwać się podpisem elektronicznym.

Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy regulujące procedurę S24 także dla spółki jawnej i komandytowej. Zgodnie z przepisami skorzystanie z tej drogi założenia spółki osobowej wymaga posługiwania się bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP. Wprowadzona zmiana dała możliwość przyspieszenia procesu rejestracji spółek, jednak nie oznacza to, że po uzyskaniu wpisu do KRS, spółka będzie mogła rozpocząć działalność od zaraz, niezbędne jest bowiem dokonanie pozostałych formalności związanych z uzyskaniem numerów REGON oraz NIP.

Zawarcie umowy spółki z o.o. w procedurze S24 jest powiązane z dalszymi czynnościami niezbędnymi do powstania spółki, łącznie ze złożeniem wniosku o wpis do KRS. Wszystkie te czynności dokonywane są poprzez system S24 on-line. Ustalenie treści umowy spółki czy wniosku o wpis do KRS następuje w ramach wypełniania formularzy (okien systemu) danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS. Następnie system generuje dokumenty, które mają być przesłane do sądu rejestrowego. Dlatego też w trybie S24 wnioskodawcy nie muszą pamiętać o doborze właściwych druków KRS.

Atutem procedury S24 jest także krótki termin rozpatrzenia wniosku przez sąd rejestrowy, tj. jeden dzień od daty jego wpływu.

Do założenia spółki S24 konieczne jest korzystanie z systemu S24 udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/.

Najistotniejszą cechą procedury S24 jest wyłączenie wymogu zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Zasadą jest bowiem, że umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątek dotyczy jednak umowy spółki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 1571 § 1 K.s.h.). W tym przypadku z zawarciem umowy spółki z o.o. mamy do czynienia po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych do systemu EMS z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółki przez internet jest tańsza i łączy się to naturalnie z poprzednim puntkem. Jedną z podstawowych różnic między rejestracją spółki z o.o. w sposób tradycyjny a elektroniczny polega na tym, że przy rejestracji S24 nie ma potrzeby spotkania z notariuszem, którego obecność jest obligatoryjna podczas sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Dodatkowo notariusz pobierze min. ok 200 zł w zależności od wysokości kapitału zakładowego. Pozostałe koszty generuje również pobranie wypisów umowy spółki, a w przypadku zakładania spółki z o.o. drogą tradycyjną potrzebne są co najmniej 2 wypisy. Korzyści w postaci zaoszczędzonych środków przemawiają za wyższością rejestracji spółki przez internet nad tradycyjną drogą.

Przy zakładaniu spółki przez S24 obowiązkowe jest posiadanie elektronicznego podpisu. Jest to jednak udogodnienie, ponieważ ułatwi on nam w znacznym stopniu późniejsze kontakty z urzędami. Będzie niezawodny podczas korzystania z ePUAP (czyli możliwość załatwiania spraw urzędowych USC, ZUS, US przez internet). Aby móc korzystać z podpisu elektronicznego, niezbędne jest jest potwierdzenie Profilu Zaufanego. W tym przypadku nie unikniemy wizyty w urzędzie – urzędnicy muszą zweryfikować poprawność danych i potwierdzić je z danymi widniejącymi na dokumencie tożsamości. Posiadanie podpisu elektronicznego ułatwi jednak w przyszłości załatwienie wielu innych spraw formalnych.

Niepodważalną zaletą przy intenetowej rejestracji sp. z o.o. jest oszczędność czasu.  Wszystkie formalności możemy wykonać w dowolnym miejscu, musimy mieć jedynie komputer oraz dostęp do internetu. Nie ma konieczności jeżdżenia po całym mieście, od notariusza do sądu.

Dlaczego warto powierzyć internetową rejestrację spółki profesjonalnej firmie? Przede wszystkim będziemy mieć pewność, że rejestracja będzie wykonana poprawnie. Firma, którą wybierzesz ma w tym po prostu doświadczenie. Pracownicy już wielokrotnie rejestrowali spółki za pomocą S24 i wiedzą jak należy postępować. Firma przygotuje za ciebie wszystkie dokumenty w odpowiedni sposób, dzięki czemu na pewno otrzymasz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzenie rejestracji w Urzędzie Skarbowym w zakresie NIP i VAT oraz zaświadczenie REGON w jak najkrótszym czasie.