21 czerwca 2018

Spółka cywilna vs spółka akcyjna

Spółka cywilna vs spółka akcyjna

Spółka cywilna, spółka jawna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, indywidualna działalność gospodarcza… jak sprostać drobnym haczykom, kiedy jest się młodym, niedoświadczonym przedsiębiorcom? Która spółka gwarantuje nam lepsze korzyści, a która może przysporzyć zbędnych zmartwień?

Spółka cywilna

Zgodnie z oficjalną definicją Ministerstwa Rozwoju, spółka cywilna jest umową, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w określony sposób, a zwłaszcza przez wniesienie wkładów – co przez to w zasadzie rozumieć? Mówiąc prościej, spółka cywilna jest tworzona na podstawie umowy pisemnej, nie posiada osobowości prawnej i jej przedsiębiorcami są wspólnicy, w pełni odpowiedzialni za dyktowane przez nią zobowiązania.

Dla kogo?

To forma preferowana głównie przez rodzinne/przyjacielskie/niewielkie biznesy, które zazwyczaj prowadzone są bez myśli o przyszłościowej sprzedaży i nastawione na niewielki wkład własny. Pamiętajmy również o tym, że przy takiej spółce ciężko wywinąć się niezauważalnie z biznesu, co oznacza, że albo prowadzimy ją wspólnie do końca, albo w momencie rezygnacji jednego ze współzałożycieli zostaje ona całkowicie rozwiązana.

Koszty

Spółka cywilna jest uznawana za najprostszą formę, której koszty dyrygowania są nieporównywalnie mniejsze, niż w przypadku spółki akcyjnej. Jest opatrzona przepisami Kodeksu cywilnego, a rejestracja odbywa się w ewidencji działalności gospodarczej. Zdecydowanym plusem spółki cywilnej jest również fakt, iż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego, co oznacza, że każdy ze współudziałowców jest zobowiązany do płacenia podatków dochodowych od przychodu osiągniętego przez spółkę.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna opisywana jest na zasadzie kontrastu do spółki cywilnej, gdyż stanowi zdecydowanie bardziej zaawansowaną formę. Regulowana w kodeksie spółek handlowych, jest sporządzana jako akt notarialny. Ma charakter kapitałowy – zbiera wkład wielu osób i firm, które stanowią podstawę jej utworzenia.

Zwolennicy

Biorąc pod uwagę skomplikowane zasady prawne i podatkowe, które obejmują spółkę akcyjną, jest ona zdecydowanie najrzadziej stosowaną formą przez młodych przedsiębiorców. Taka forma spółki często wymaga opieki profesjonalnej obsługi księgowej, na co nie każdy założyciel firmy może sobie pozwolić. Ku spółkom akcyjnym często skłaniają się duże korporacje i doświadczone firmy, które mogą sobie pozwolić na ewentualnie większy wkład pieniężny.

Kwestie finansowe

Przebieg rejestracji spółki akcyjnej jest najzwyczajniej w świecie drogi. Kapitał startowy powinien wynosić co najmniej 100 tys., a ustanowienie statusu należy przedstawić w formie aktu notarialnego. Kolejnym wydatkiem jest wyżej wspominana księgowość. Reprezentowanie i  prowadzenie spółki leży po stronie zarządu, co nie pomaga również w momencie jej likwidacji, stanowiącej długotrwały i stresujący proces.

Porównując dwie skrajne przypadki spółek, możemy łatwo odpowiedzieć sobie na początkowo zadane pytanie – przedsiębiorco, jeżeli nie jesteś w stanie nadszarpnąć swojej kieszeni, uderz w stronę spółki cywilnej. Jeżeli natomiast twoja firma ma w planach duży rozwój, a budżet nie należy do najmniejszych – próbuj swoich sił i wchodź w spółkę akcyjną.