2 lipca 2018

Zmiany w ubezpieczeniach – „ulga na start”

Zmiany w ubezpieczeniach – „ulga na start”

Od 30 kwietnia 2018 roku możemy skorzystać z wprowadzonej przez ZUS tak zwanej ,,ulgi na start”. Dzięki tej opcji, przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez
6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Ulga ta dotyczy zarówno przedsiębiorców pierwszy raz rejestrujących działalność, jak i osób, które posiadają już firmę, ale od momentu jej zakończenia, bądź zawieszenia minęło 5 lat. Ulga na start obejmuje również wspólników spółek cywilnych oraz inwestorów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu
w KRUS.

Jak to działa?

W momencie gdy rejestrujemy działalność gospodarczą, a nie jesteśmy ubezpieczeni z innego tytułu (np. pracy na etacie), obligatoryjnie mamy obowiązek zgłosić się do ZUS-u  w celu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Ulga na start umożliwia 6-miesięczne zwolnienie (liczone od momentu rozpoczęcia działalności) z obowiązku uiszczania opłaty składek społecznych.

Ubezpieczeniem społecznym będą objęci pracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby współpracujące z przedsiębiorcą, ale zwolnienie z wyżej opisanego obowiązku będzie dotyczyło tylko właściciela firmy jako osoby prowadzącej działalność.

Musimy pamiętać, że ulga nie zwalnia nas z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy przedsiębiorca nie zdecyduje się na ich opłacanie, to w przypadku braku zdolności do pracy jego zasiłek chorobowy zostanie wstrzymany.

Jak policzyć okres 6 miesięcy w uldze?

Dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi początek naszego okresu korzystania z „ulgi na start”. Ulga może trwać maksymalnie 6 miesięcy od momentu jej ,,pobrania”. W przypadku gdy data rozpoczęcia działalności to pierwszy dzień miesiąca, musimy ten miesiąc wliczyć w okres korzystania z ulgi. Jeżeli działalność zostanie stworzona w trakcie trwania miesiąca, nie mamy obowiązku wliczania tego okresu. Warto pamiętać, że jeżeli w trakcie korzystania z ulgi wstrzymamy działalność, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

Rezygnacja

Możliwość korzystania z ulgi nie jest naszym obowiązkiem. Jeżeli nie potrzebujemy, bądź po prostu nie chcemy jej stosować, powinniśmy na normalnych zasadach zgłosić się do ubezpieczenia. Jeżeli zrezygnujemy z wyżej opisywanej pomocy, to przy rejestracji działalności musimy pamiętać, że kolejny raz z tego uprawnienia będziemy mogli skorzystać dopiero po upływie 5 lat od dnia zakończenia, lub zawieszenia działalności.           

„Ulga na start” stanowi atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla młodych przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze znacznego kapitału, a chcą się rozwijać i otworzyć własną firmę, jak i dla osób, które chcą lub muszą zmienić swoją drogę zawodową. Cięcie kosztów zarówno dla jednych i drugich jest bardzo ważne.

Niestety, ulga jest dosyć poważnym zagrożeniem dla naszej gospodarki. Ograniczy ona wpływy na ubezpieczenia społeczne, co spowoduję obniżenie wypłacanych rent i emerytur w przyszłości. Z uwagi na to radzimy powoli i dokładnie przemyśleć podejmowaną przez nas decyzję.