Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przedsiębiorstwo w szerokim tego słowa znaczeniu to nie tylko jego zarządcy, ale i konsumenci, którzy swoimi decyzjami i zachowaniami mają duży wpływ na prestiż firmy. Idąc tym tropem, podstawową zasadą zaskarbiającą przedsiębiorcom klientów jest uczciwość w biznesie....