Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i ujednolicenie procedur ustawodawczych. Zmiany będą wchodzić w życie etapami przez najbliższe 2 lata. Nowy sposób...