23 listopada 2018

Zmiany podatkowe 2019 – co nowego dla przedsiębiorcy?

Zmiany podatkowe 2019 – co nowego dla przedsiębiorcy?

Rok 2019 przyniesie nowe przepisy dotyczące podatków – czekają nas zmiany w PIT, CIT, opodatkowanie kryptowalut, a także nowy podatek od wyprowadzki z Polski – exit tax.

Zmiany w PIT

 • Z początkiem 2019 roku nastąpi koniec z tradycyjną formą przesyłania rocznych deklaracji podatkowych. Nie trzeba będzie również wypełniać formularza przez internet – Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje za podatników deklaracje PIT-37 i PIT-38.
 • Podatnicy będę mieli możliwość skorzystanuia z  aplikacji „Twój e-PIT” . Dostęp do profilu będzie można uzyskać po uwierzytelnieniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. „Twój e-PIT” będzie dostępny od 15 lutego 2019 roku.  
 • Podatnik  będzie mógł zaakceptować do weryfikacji i PIT’a przygotowanego przez urzędników lub wprowadzić w nim zmiany. Z końcem okresu rozliczeniowego zostanie on uznany za zaakceptowany.

W formularzach PIT za 2018 rok do pozycji dotyczącej źródeł przychodu będzie można wpisać działalność nierejestrowaną. Taki rodzaj firmy jest rozwiązaniem dla osób które:

 • w ramach prowadzenia działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu w wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły firmy.
 • PIT dla rolników – ustawa o ubezpieczeniach społecznych rolników wprowadziła umowę o pomocy przy zbiorach. Zatrudniony na jej podstawie płaci 18 proc. PIT od dochodów, które nie przekroczą 85 528 zł;

Zmiany w CIT

1 stycznia 2019 roku jest dniem, kiedy zacznie obowiązywać obniżka stawki CIT z 15 proc. do 9 proc. Dotyczyć będzie:

 • firm, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro;
 • firm rozpoczynających swoją działalność.

 

Dla firm o wyższych  przychodach CIT pozostanie na poziomie 19%.

Od 1 stycznia 2019 roku pojawi się nowa ulga na rozliczanie CIT – IP Box (lub Innovation Box).

Będzie można z niej skorzystać, jeśli przedsiębiorca opatentuje nową technologię, nowe urządzenie lub usługę . Taki przychód będzie opodatkowany składką CIT na poziomie 5%.

 

Kategorie przychodów objętych 5% CIT:

 • wynalazki,
 • wzory użytkowe i przemysłowe,
 • ·topografie układów scalonych,
 • prawa z rejestracji produktów leczniczych,
 • środki ochrony roślin,
 • dopuszczone do obrotu produktów weterynaryjnych,
 • nowe odmian roślin i ras zwierząt.

Zmiany w JPK

Z dniem 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą mogli składać sprawozdania i deklaracje dla podatku VAT w dwóch alternatywnych formach:

 • standardowo – osobno VAT-7 i VAT-7K oraz osobno raport JPK_VAT,
 • w jednym pliku JPK_VDEK.

Od połowy 2019 roku plik JPK_VAT zastąpić ma plik JPK_VDEK a także deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Wraz z wprowadzeniem JPK_VDEK ma zostać usunięta kwartalna forma rozliczeń podatku VAT.

Wprowadzenie nowej struktury JPK ma znacznie uprościć rozliczenia podatkowe oraz usprawnić wywiązywanie się z obowiązków względem fiskusa.

Plik JPK_VDEK będzie podstawą do rozliczenia podatkowego, a zarazem wystarczającą informacją dla fiskusa w zakresie ewidencji VAT.

 

Exit Tax

To całkiem nowy podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, płacony przez przedsiębiorców, którzy przeprowadzają się za granicę. Tak zwany ,,podatek od wyprowadzki” będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku.  

Zmiana w przepisach dotyczy zarówno spółek rozliczających się z CIT, jak i osób fizycznych płacących PIT. Zapłacimy go wtedy, gdy będziemy chcieli przenieść majątek przekraczający 4 miliony złotych poza granicę Polski.

Dla osób fizycznych stawki podatku będą wynosić 19 proc., bądź 3 proc. Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej i ryczałtem od przychodów będzie obowiązywała stawka 3 proc. Dla osób prawnych będzie  to stawka w wysokości 19 proc.

 

Podatek od kryptowalut

W polskim systemie podatkowym obowiązywać mają nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego i obrotu wirtualnymi walutami. W efekcie, przychody pochodzące z kryptowalut będą podlegać opodatkowaniu wysokości 19 proc. – zostaną nim objęte:

 • sprzedaż walut wirtualnych  na giełdzie,
 • sprzedaż w kantorze,
 • sprzedaż na wolnym  rynku – przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy.

Przychody tego typu będą kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, bądź zysków kapitałowych. Zmiana ma zostać wprowadzona od początku 2019 roku.

 

Rok 2019 będzie rokiem wielu zmian podatkowych, które będą miały spore znaczenie dla przedsiębiorców. Dopiero po wprowadzeniu zmian w życie będziemy mogli ocenić, czy są one ulepszeniem i ułatwieniem, czy zmianą na gorsze.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. Zgłoszenie do VATU

2.  Doradztwo podatkowe i rachunkowość