5 listopada 2018

Jak założyć spółkę cywilną?

Jak założyć spółkę cywilną?

Planujesz założyć spółkę cywilną, ale nie wiesz od czego zacząć? Zastanawiasz się, czy będzie to opłacalne? Najważniejsze, abyś już na samym początku zapoznał się z podstawowymi założeniami i zasadami tworzenia spółki cywilnej, co usprawni całą procedurę. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest spółka cywilna, to najprostszy i najtańszy sposób współpracy między partnerami biznesowymi. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą stworzyć zespół dążący do tego samego celu gospodarczego, ustalonego na podstawie sporządzonej umowy. Pamiętaj, że decydującą rolę odgrywają wspólnicy, z którymi zdecydujesz się współdziałać. Zapoznaj się z innymi formami rejestracji spółek i sprawdź, która z nich będzie najlepszym rozwiązaniem.

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnicy (osoby fizyczne lub kilka spółek) tworzą umowę, w której deklarują zespołowe dążenie do określonego celu, zazwyczaj zysku, w szczególności poprzez wniesienie równorzędnych wkładów.

Wkłady do spółki dzielą się na pieniężne i niepieniężne. Do pierwszych zaliczamy kapitał finansowy, do drugich usługi i działania, takie jak nieruchomości, świadczenia usług transportowych lub prawo dzierżawy.

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Uzyskuje ona numer REGON oraz NIP. Do realizacji celów działalności gospodarczej otwierane jest zazwyczaj konto bankowe.

Podmiotem praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy. Każdy z nich posiada równe udziały w zyskach i w równej części obciążony jest za straty. Partnerzy biznesowi odpowiadają za zobowiązania spółki nie tylko majątkiem firmy, ale też indywidualnym.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu majątkiem w spółce cywilnej.

Co zawiera umowa spółki cywilnej?

Umowa sporządzona w formie pisemnej uwzględnia wszystkie informacje dotyczące spółki. Do najważniejszych zaliczamy

 • cel gospodarczy;
 • informacje o wspólnikach i wielkości wkładów;
 • działania prowadzące do osiągnięcia celu;
 • okres funkcjonowania spółki
 • nazwa spółki;
 • postanowienia dotyczące zmian w umowie.

Założenie spółki cywilnej – rejestracja i wymagane formularze

Zawiązanie spółki wymaga podjęcia podstawowych kroków:

 • wpisu w CEIDG przez wspólników;
 • zawarcie umowy spółki cywilnej (w formie pisemnej);
 • zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON (wniosek na druku RG-OP);
 • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i uzyskanie NIP spółki (wniosek na druku NIP-2, NIP-D);
 • opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszącego 0,5% wartości wniesionego wkładu (wniosek na druku PCC-3, PCC-3A) w ciągu 14 dni;
 • zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (formularz VAT-R);
 • uzupełnienie informacji w CEIDG o NIP i REGON.

Spółka cywilna – opodatkowanie i ZUS

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Każdy wspólnik oddzielnie płaci podatek od dochodu osiągniętego ze spółki.

Przy wpisie do CEIDG dokonywany jest wybór formy opodatkowanie przez każdego ze wspólników (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa).

Przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników zobowiązany jest złożyć wniosek (PIT-16).

Podatnikiem VAT jest spółka, a nie wspólnicy. Spółka rozlicza się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencyjnego lub prowadzi księgi rachunkowe, czyli księgowość pełną.

W momencie, gdy spółka cywilna zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców to jest płatnikiem składek ZUS (wymagane zgłoszenie w formie formularza „ZUS ZPA” w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki). Jeśli spółka nie zamierza nikogo zatrudniać, to każdy wspólnik płaci składki ZUS (formularz ZUS ZFA). Wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać z małego ZUS-u.

Odpowiednie przygotowanie i zapoznanie się z całą procedurą zakładania danej spółki przygotuje Cię do sprawnego załatwienia spraw urzędowych i wypełnienia niezbędnych formularzy. Jeśli zależy Ci na jeszcze szybszych działaniach zapoznaj się z ofertą mBiura, które oferuje sprzedaż gotowych spółek.

Więcej znajdziesz pod adresem:
http://likwidacjazoo.pl/likwidacja-spolki/spolka-cywilna/

http://multibiura.pl/blog/dzialalnosc-gospodarcza-akty-prawne-ktore-nalezy-przestrzegac/