7 sierpnia 2018

Zakładanie firmy – jakie są formy działalności? Która z nich będzie dla nas odpowiednia?

Zakładanie firmy – jakie są formy działalności? Która z nich będzie dla nas odpowiednia?

Wiele osób marzy o własnej firmie. Niektórzy mają już i pomysł, i współpracowników, ale nie wiedzą, w którym kierunku iść przy wyborze formy prowadzenia działalności i na co zwrócić uwagę. Poniższe informacje z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości.

Rodzaje działalności

Wyróżniamy kilka podstawowych form prawnych działalności. Są to:

– jednoosobowa działalność gospodarcza;

– spółka cywilna;

spółki handlowe: kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, europejska);

– osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna);

– spółki mieszane i spółki szczególne (spółdzielnia pracy, spółdzielnia socjalna, spółka wodna, stowarzyszenie).

Czym się różnią?

Prowadzenie działalności różni się od siebie formą reprezentacji, minimalnym kapitałem potrzebnym do założenia firmy, odpowiedzialnością za zobowiązania, opodatkowaniem, rodzajem księgowości, minimalnym kapitałem potrzebnym do założenia firmy, źródłami finansowania i ich kosztami.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie) jest najprostszą formą prowadzenia działalności. Nie wymaga minimalnego kapitału. Przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za zobowiązania. W nazwie firmy musi znajdować  się imię i nazwisko wnioskodawcy. Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, PIT, a także ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności.

Spółka cywilna składa się z przynajmniej dwóch wspólników. Nazwa powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników –  jeżeli są to osoby fizyczne. Ten rodzaj spółki nie ma osobowości prawnej, a podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy.

Spółka jawna wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji, w której wkładem wspólnika jest nieruchomość – wówczas sporządzany jest akt notarialny. W skład spółki wchodzą osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

Spółka komandytowa musi składać się z co najmniej dwóch osób, z czego jedna jest komandytariuszem, a druga komplementariuszem. Nie jest wymagany kapitał zakładowy. Każdy komplementariusz może reprezentować spółkę, natomiast komandytariusz może pełnić jedynie funkcję pełnomocnika. Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą spółek handlowych w Polsce. Może składać się z jednego lub kilku wspólników. Do jej utworzenia potrzebny jest kapitał w wysokości minimum 5 tys. złotych. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ograniczoną odpowiedzialność względem wniesionych przez nich wkładów.

Jaką formę działalności wybrać?

Dla osób, które chcą lub mają możliwość prowadzenia działalności z partnerem, doskonałym rozwiązaniem  jest spółka cywilna lub wybrana spółka osobowa.

  • Spółka jawna sprawdzi się w sytuacji, gdy posiada się partnera branżowego;
  • Dla tych, którzy uprawiają tzw. wolny zawód ( m.in. adwokat, aptekarz, lekarz, notariusz) i chcieliby pracować razem ze znajomymi, doskonale sprawdzi się spółka partnerska.

W sytuacji wysokiego ryzyka niepowodzenia i strat w czasie rozpoczynania działalności, warto pomyśleć o spółce kapitałowej. Najczęstszą formą spółki kapitałowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O czym warto pamiętać?

Wiele osób boi się ryzyka i odpowiedzialności związanej z prowadzeniem własnej działalności. Bardzo ważne jest zatem, aby już w trakcie jej zakładania pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

  • Należy zdecydować, czy przedsiębiorstwo ma stanowić przedmiot wspólnego majątku małżeńskiego bądź nie. W drugim przypadku ewentualne długi przedsiębiorstwa nie będą obciążały majątku współmałżonka;
  • Działalność powinno się rozpocząć przy najmniejszym ryzyku podatkowym i ubezpieczeniowym;
  • Warto wybrać formę, która sprawdzi się w ciągu pierwszych 3 lat działalności. Zawsze można przekształcić działalność, a dobry start skutkuje większym sukcesem w przyszłości;
  • Bardzo istotny jest również dogodny adres do rejestracji firmy. Jeżeli zależy nam na zminimalizowaniu kosztów, przy zachowaniu prestiżowej lokalizacji i profesjonalnej obsłudze outsourcingowej, z pomocą przyjdą usługi wirtualnego biura;

Przy dalszych wątpliwościach zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach, które dotyczą m.in. zakładania firmy:

Spółka jawna – jakie cechy?

Łączenie się spółek kapitałowych

Pełnomocnictwo, prokura i przedstawicielstwo