Funkcjonowanie i prowadzenie spółki cichej

Funkcjonowanie i prowadzenie spółki cichej

Spółka cicha jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które chcą zainwestować swój kapitał, prawa majątkowe bądź nieruchomości, jednocześnie zachowując swoją anonimowość i nie angażując się w bardziej złożone formy działalności. Definicja Spółka cicha jest tzw....
Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i ujednolicenie procedur ustawodawczych. Zmiany będą wchodzić w życie etapami przez najbliższe 2 lata. Nowy sposób...
Zmiany w ubezpieczeniach – „ulga na start”

Zmiany w ubezpieczeniach – „ulga na start”

Od 30 kwietnia 2018 roku możemy skorzystać z wprowadzonej przez ZUS tak zwanej ,,ulgi na start”. Dzięki tej opcji, przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dla kogo? Ulga ta dotyczy...