27 sierpnia 2018

Kod PKD – jak wyszukiwać i wybierać?

Kod PKD – jak wyszukiwać i wybierać?

Zakładając firmę, Twoim obowiązkiem jest skonkretyzowanie, jaki rodzaj usług prowadzona przez Ciebie działalność będzie oferować. Służą do tego kody PKD. Aby umiejętnie wykonać to zadanie, warto zapoznać się z zasadami wyszukiwania oraz doboru odpowiedniego kodu. To działanie może sprawić trudności, szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy, dlatego koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Czym jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, występujących w naszym kraju. Stosuje się ją zarówno w ewidencji, statystyce, dokumentacji, rachunkowości, jak również w rejestrach urzędów oraz systemach informatycznych administracji publicznej. Ponadto, kody PKD są wykorzystywane w celu klasyfikacji działalności gospodarczych w Rejestrze Gospodarki Narodowej REGON.

Kiedy potrzebne są kody PKD?

Wybór kodów PKD następuje w trakcie wypełniania wniosku rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. W przeznaczonej ku temu części wniosku, przedsiębiorca musi wskazać odpowiednie symbole zgodne z klasyfikacją. Formularz zawiera 9 miejsc, w których można wpisać kody, jednak nie ma ograniczeń, co do ich ilości – resztę z nich możesz zawrzeć w dodatkowym załączniku CEIDG-RD. Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności wpisać główne obszary działań Twojej firmy.

Jak wyszukać i wybrać odpowiedni kod PKD?

Pełna klasyfikacja kodów PKD znajduje się m.in. na stronie www.biznes.gov.pl. Możesz skorzystać z zamieszczonej tam wyszukiwarki, która oferuje dokładne opisy, wyjaśniające szczegółowo zakres konkretnego kodu. Do wyboru jest ok. 400 kodów PKD, które dzielą się na 21 sekcji oraz 99 działów. Czasami zdarza się tak, że trudno jest określić precyzyjnie obszar działalności gospodarczej – w przypadku, gdy nie będziesz mógł znaleźć odpowiedniego kodu PKD, wybierz ten najbardziej zbliżony do usług pełnionych przez Twoją firmę.

Każdy z kodów składa się z 5 elementów, określających:

1 – sekcję (oznaczoną pojedynczą literą alfabetu od A do U),

2 – dział (który składa się z dwucyfrowej liczby),

3 – grupę,

4 – klasę,

5 – podklasę.

Poszczególne sekcje odpowiadają konkretnym obszarom funkcjonowania przedsiębiorstwa, na przykład sekcja G oznacza działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, natomiast pod sekcją N kryje się działalność w zakresie usług administrowania oraz działania wspierające.

Miej na uwadze, że prawidłowo określony kod PKD może mieć wpływ na kwestię dofinansowań. Bardzo często zdarza się, że dodatkowe środki finansowe są przeznaczone jedynie na obszar działań wskazanych we wpisie do CEIDG. Kody PKD mają również znaczenie przy wystawianiu faktur. Jeżeli prowadząc firmę wystawisz fakturę za działania, które nie zostały wpisane w formularzu CEIDG, Urząd Skarbowy może uznać to za odmowę wykonania obowiązku statystycznego, co w efekcie może skończyć się karą grzywny. Jeśli poszerzasz swoją działalność o nowe usługi, nie zapomnij wykonać aktualizacji wpisu do Centralnej Ewidencji.

Wprowadzenie odpowiednich kodów PKD wydaje się być zadaniem stosunkowo łatwym, jednak warto poświęcić temu wystarczająco dużo czasu, aby nie popełnić błędu przy ich wyborze. Tym samym zachęcamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Zmiany w CEIDG w 2018r.

Zakładanie firmy – jakie są formy działalności? Która z nich będzie dla nas odpowiednia?

Konstytucja Biznesu – co czeka przedsiębiorców?