31 sierpnia 2018

Przedsiębiorstwo a firma

Przedsiębiorstwo a firma

Firma/przedsiębiorstwo – to na pierwszy rzut oka pojęcia bardzo do siebie podobne, zbliżone, często zamiennie używane w języku potocznym. Jednak w języku prawnym terminy te nie są tożsame. Pomimo, że łączą się ze sobą każde z nich mówi o czymś innym.

Firma

Według Kodeksu Cywilnego, w którym znajdziemy prawną definicję tego pojęcia, firma to nic innego jak nazwa przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest to jego imię i nazwisko, dla osoby prawnej zaś jest to po prostu nazwa. Czyli przedsiębiorcy działają pod firmą, nazwą, którą musi ujawnić w odpowiednim rejestrze, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – dla osób prawnych oraz tzw. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Pomimo różnego rodzajów podmiotów, które mogą zostać przedsiębiorcami oraz innych dla każdego rodzaju zasad tworzenia firmy, wszystkich łączy obowiązek wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli zlekceważymy to zobowiązanie, nie będziemy mogli legalnie prowadzić swojego przedsiębiorstwa, co łączy się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Przedsiębiorstwo

Powołując się na Kodeks Cywilny, w którym również znajdziemy definicję pojęcia przedsiębiorstwo, dowiemy się, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”. Innymi słowy – przedsiębiorstwo to wszystkie rzeczy (zarówno materialne), takie jak: towar, nieruchomości, pieniądze oraz niematerialne – nazwa (firma), licencje, zezwolenia, patenty służą przedsiębiorcy do prowadzenia przedsiębiorstwa.

W życiu codziennym często używamy tych określeń mając na myśli to samo pojęcie, co oczywiście nie jest złe, jednak znajomość różnic między nimi może się nam zdecydowanie przydać. W przypadku wątpliwości dotyczących przedsiębiorstwa i nazewnictwa jego składowych, warto sięgnąć po Kodeks Cywilny, który z pewnością udzieli nam odpowiedzi na nurtujące pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Zarządzanie firmą na odległość – pięć wskazówek dla szefa

Zakładanie firmy – jakie są formy działalności? Która z nich będzie dla nas odpowiednia?

Podstawowe błędy przy prowadzeniu firmy – jak ich uniknąć?