7 sierpnia 2018

Przejście działalności jednoosobowej w spółkę

Przejście działalności jednoosobowej w spółkę

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jednak czujesz, że potrzebujesz zmian? Chcesz rozwinąć swój biznes i czerpać z niego większe korzyści? Zastanawiasz się nad przekształceniem swojej działalności w spółkę? Jeżeli tak – koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem. Przedstawimy w nim najważniejsze informacje i zasady, którymi należy się kierować przy tego typu procesie.

Warto wiedzieć

  • Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca, w skutek zaciągniętych zobowiązań, odpowiada własnym majątkiem – po przekształceniu odpowiedzialność finansowa spoczywa na spółce. W przypadku zobowiązań powstałych przed procesem przekształcenia, za spłatę należności odpowiada przedsiębiorca jako osoba fizyczna solidarnie ze spółką.
  • Przejście w spółkę daje możliwość otrzymania dodatkowych funduszy na potrzeby prowadzenia biznesu (poprzez zawarcie współpracy ze wspólnikami i zwiększenie kapitału zakładowego).
  • Nowo powstała spółka jest kontynuacją działalności gospodarczej – jest to tzw. tożsamość obu podmiotów. W świetle prawa oznacza to, że spółce przekształconej przysługują prawa i obowiązki przedsiębiorcy indywidualnego, czyli również wszelkie pozwolenia, ulgi czy koncesje, które zyskał w trakcie trwania działalności gospodarczej.
  • Dziedziczenie udziałów w spółce prawa handlowego jest jasno określone – miejsce zmarłego wspólnika przejmuje spadkobierca. Sprawa nie jest taka prosta przy prowadzeniu działalności gospodarczej – równocześnie ze śmiercią przedsiębiorcy, wszelkie zezwolenia oraz licencje wygasają, co często może oznaczać upadek działalności.
  • Należy pamiętać, że koszty prowadzenia spółki kapitałowej są większe od posiadania działalności jednoosobowej, m.in. ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Proces przekształcenia

Zasady przejścia działalności indywidualnej w spółkę kapitałową regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Aby rozpocząć to postępowanie, musisz kolejno:

  1. Sporządzić plan przekształcenia w formie aktu notarialnego, z wymaganymi załącznikami (czyli m.in.: wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy, projekt umowy spółki czy sprawozdanie finansowe).
  2. Poddać przygotowane dokumenty ocenie biegłemu rewidentowi. Biegły w okresie 2 miesięcy powinien wydać opinię i złożyć ją razem z planem przekształcenia do Sądu Rejestrowego.
  3. Złożyć oświadczenie o przekształceniu w formie aktu notarialnego, w którym określisz charakter spółki, w którą planujesz zamienić działalność, kwotę kapitału zakładowego oraz dane wspólników.
  4. Powołać zarząd i zawrzeć umowę nowopowstałej spółki, która będzie określać m.in. jej siedzibę, informacje o udziałach wspólników, liczbę oraz wartość nominalną udziałów.
  5. Zarejestrować spółkę – w tym momencie należy pamiętać, że wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców wnoszą wszyscy członkowie wchodzący w skład zarządu. Z dniem wpisu spółki do KRS, Sąd Rejestrowy wykreśla działalność gospodarczą z CEIDG.

Z pozoru sam proces wydaje się łatwy, a zalety prowadzenia spółki oczywiste. Jednak przed rozpoczęciem wyzwania warto zagłębić się w tą tematykę i przeanalizować wszystkie za i przeciw prowadzenia spółki prawa handlowego. Tym samym zachęcamy również do zapoznania się z podobnymi artykułami na naszych stronach:

Prosta Spółka Akcyjna – szansa dla startupów?

Praktyczne porady dla zakładających spółkę z o.o.

Własna firma – dlaczego się opłaca?